SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors electromecànics de nivell

Els detectors electromecànics s'empren especialment per a la detecció de nivell de productes sòlids. Hi ha detectors específics per a cada tipus de producte, segons la seva granulometria, densitat o consistència. També hi ha requeriments de resistència a la corrosió, a la abrasió, o aprovats per al seu us en ambients amb risc d'explosió.

Bàsicament hi ha tres tipus de detectors electromecànics per a sòlids: de membrana; rotatius; i de pèndol. De cadascún d'aquests principis de funcionament, disposem de versións adaptades a cada procés.

MN03

Detector de membrana

Muntatge lateral exterior

Diferents versións sgons el tipus de sòlid

-20 a 80 ºC

Aprovats ATEX opcionalsPFG05

Detector rotatiu

Muntatge exterior

Longitud extensible

Diverses versions, depenent de la densitat 

Diverses versions depenent de la temperatura

Diverses versions per entorns agrasius o alimentaris

Aprovats ATEX opcionalsILP3

Detector de pèndol

Muntatge interior

Longitud extensible

Senzill i resistent

Detector de nivell màxim