SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors tèrmics de cabal

Aprofitant l’efecte de refredament que la massa d'un flux exerceix sobre una resistència calefactada, absorbint una part de la seva calor, aquests instruments ofereixen una mesura de la quantitat de massa que circula per la canonada, sota diferents condicions de pressió i/o temperatura.

Especialment dedicats a la mesura de cabal de gasos, són capaços de mesurar el cabal màssic del gas, compensant els canvis de pressió i/o temperatura. Això és degut a què la pèrdua de calor és proporcional a la quantitat de matèria (massa) que circula prop del sensor, independentment de la velocitat de pas o de la pressió a la que es troba.

La precisió i facilitat d’instal·lació d'aquests instruments els fa ideals en la mesura de gas natural, en sistemes de ventilació, aplicacions amb metà o biogàs, sistemes rebuig de gasos residuals, instal·lacions d'inertització i infinitat d'altres aplicacions.


Thermatel TA2

Cabalímetre màssic per a gasos

Sensor d’inserció a mida

Aprovats SIL, ATEX, IECEx, etc.

Calibratge ISO-17025 i NIST

Fins a dues corbes de calibratge diferents

Temperatura fins a 200 ºC

Pressió fins a 103 Bar

Versions per a molt baix cabal