SISTEC

Instrumentació Industrial

pressostats de diafragma-pistó

Aquests pressòstats incorporen una membrana que per efecte de la pressió es veu deformada o desplaçada, transmetent aquest desplaçament a un pistó que actua sobre el microinterruptor. L’ús d’una membrana com element primari, permet obtenir una gran sensibilitat i repetibilitat als canvis de pressió. Jugant amb la mida de la secció de membrana exposada a la pressió, es pot disposar d’un sistema capaç d’adaptar-se a qualsevol rang de pressió. De l’altra banda el pistó, forçat per una molla que permet ajustar el valor del punt d’actuació, ofereix un cert grau d’amortiment i una gran resistència a les sobrepressions.

Per tant, aquests són els pressòstats més emprats i recomanats, en la majoria d’aplicacions, siguin del tipus que siguin. La compatibilitat amb el fluid ve determinada pels materials emprats en la base de connexió i en la membrana, per als que es disposa d'un ventall d'opcions molt ample.


Estàndar

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,002 a 350 Bar

Rangs d’ajust en buit, de -1 a 6 Bar

Rangs d’ajust en pressió diferencial, de 0,012 a 3,45 Bar

Bloc de connexió en acer inoxidable, alumini, llautó, hastelloy-c, monel, pvc i altres

Juntes de segellat en buna-n, vitó, neoprè, tefló, epdm, acer inoxidable 316 i altres

Microinterruptors d’snap-action de contactes daurats, segellats, per a Vdc i altres

Aprovats PED, SIL, ATEX, IECEx

sèrie C


sèrie Z


sèrie W


sèrie BetaMini

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,3 a 540 Bar

Rangs d’ajust en buit, de -1 a 6 Bar

Bloc de connexió en acer inoxidable o llautó

Juntes de segellat en buna-n, vitó, neoprè, tefló, epdm, acer inoxidable 316

Microinterruptors d’snap-action de contactes daurats

PS11

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,051 a 1,03 Bar

Connexió en llautó

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o kapton

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS41

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,28 a 6,9 Bar

Connexió en llautó o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o          neoprè

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS61

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,7 a 300 Bar

Connexió en llautó o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril, fluorosilicona, fkm o epdm

Contacte SPST

Cablatge amb terminals faston

PS71

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,7 a 345 Bar

Connexió en acer zincat o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o neoprè

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS72

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,7 a 52 Bar

Connexió en acer zincat o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril i kapton

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS75

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 0,35 a 414 Bar

Connexió en acer zincat o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o neoprè

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS76

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 1 a 121 Bar

Connexió en acer zincat o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril i kapton

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS81

Rangs d’ajust en buit, de -0,05 a -0,5 Bar

Connexió en llautó

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o kapton

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67


PS82

Rangs d’ajust en buit, de -0,17 a -0,95 Bar

Connexió en llautó o acer inoxidable 316

Juntes de segellat en nitril, vitó, epdm o neoprè

Contacte SPST o SPDT

Grau de protecció IP65 o IP67

PS98

Pressòstat electrònic, calibratge a fàbrica

Rangs d’ajust en pressió relativa, de 1 a 400 Bar

Selecció dels valors d’actuació i des actuació

Parts mullades en acer inoxidable 17-4PH i 316

Contacte relé o transistor

Grau de protecció IP65 o IP68

Molt elevada resistència a xocs i vibracions

3600

Pressòstat electrònic, calibratge a fàbrica i ajustables

Rangs d’ajust en pressió relativa, relativa          segellada o buit, de -1 a 1000 Bar

Selecció dels valors d’actuació i des actuació

Parts mullades en acer inoxidable 17-4PH

Contacte relé o transistor

Grau de protecció IP65 o IP67