SISTEC

Instrumentació Industrial

Detectors per dispersió tèrmica, especialment indicats per aplicacions a alta pressió o per a la detecció d'interfase.

Per a la inserció en canonades de gran diàmetre. Solució econòmica i fiable en la protecció de bombes i altres equips.

Molta precisió en petits diàmetres i aplicacions crítiques, per exemple de lubricació o refrigeració.

Màxima precisió en diàmetres intermedis, per a tota mena d'aplicacions.