SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors de cabal, de pala

Aquests detectors s’insereixen en la canonada, de forma que el flux desplaça la pala i facilita l’acoblament magnètic que produeix l’actuació d’un contacte. Poden suportar elevades pressions i temperatures, i la seva instal·lació resulta molt econòmica, especialment pel seu ample rang d’aplicació pel que fa al diàmetre de la canonada. Se solen emprar en la protecció de tota mena de bombes i per la seva fiabilitat resulten molt rendibles.


FS-550

Muntatge per inserció vertical

Acer inoxidable 316 o llautó

Canonades des de 1”

Temperatura fins a 150 ºC

Pressió fins a 55 BarST-52600

Muntatge per inserció vertical

Completament en pvc-u

Canonades des de 1”

Temperatura fins a 50 ºC

Pressió fins a 10 Bar