SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors conductius de nivell

Els detectors conductius de nivell, s'empren en aplicacions amb liquids homogenis i estables, en condicions també estables. La seva simplicitat fa que resultin molt eficients en aquest tipus d'aplicacions, amb molt bona presició i repetitivitat.


CLC40

Muntatge superior exterior

Doble detector de nivell de liquids conductius

Longitud extensible fins a 3000 mm

Precisió ±5 mm