SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors magnètics de nivell

Constitueixen el sistema de detecció més emprat, degut a la seva precisió, repetibilitat, vida útil i per què ofereixen grans qualitats, difícils d’igualar:

- l’acoblament magnètic permet un aïllament perfecte entre el fluid i el circuit elèctric

- el flotador no es veu afectat per escumes, vapors, canvis de temperatura o de pressió

- els relés reed poden sostenir milions de cicles d'operació

- els interruptors (reed o snap-action) actuen només amb l'energia de l'acoblament magnètic

Per tant, la connexió d'aquests elements als sistemes de control es redueix a la connexió dels contactes emprats i no requereixen de cap altre element remot per facilitat el seu correcte funcionament.

A l’hora aquests equips permeten emprar un gran nombre de materials en la seva construcció, de forma que resultin compatibles amb gairebé qualssevol tipus de fluids. Existeixen models que faciliten la seva instal·lació de forma vertical o lateral en el dipòsit, mitjançant el tipus de connexió més adient. I la seva versatilitat permet fer detectors adaptats estrictament a la mida de les condicions d’instal·lació, mantenint totes les garanties exigibles.

LS-3

Muntatge vertical interior

Flotadors de 25 mm

Polisulfona, polipropilè, niló, pvdf


LS-7

Muntatge lateral exterior o interior

Connexió ½”

Acer inoxidable 316, polipropilè, versaplast, niló, noryl, acer zincat


LS-10

Extra pla per a detecció de fuites

Detecció en 16 mm

Polietilè


LS-240-3E

Muntatge mural, sentines

Acer inoxidable 316 i flotador de buna-n

Aprovats marina i ATEX


LS-270

Muntatge mural, sentines

Acer inoxidable 316, lucite i flotador de buna-n

Aprovats marina


LS-300

Muntatge vertical exterior

Detector múltiple

Flotadors de 25 mm

Polisulfona, polipropilè, noryl, pvdf


LS-400E

Muntatge vertical exterior

Detector múltiple

Acer inoxidable 316 o llautó

Flotadors de 25 i 27 mm

Aprovat ATEX


LS-800E

Muntatge vertical exterior

Detector múltiple

Acer inoxidable, llautó o pvc

Flotadors de 38, 47 i 52 mm

Aprovats marina i ATEX


LS-750

Muntatge en suspensió

Diàmetre 37 mm

Llautó i flotador de buna-n

IP68 fins a 8 m


LS-800-5

Muntatge lateral exterior

Pot en acer inoxidable 316 o llautó

Connexions de ¾”

Excepcional resitència a xocs i vibracions


LS-1050E

Muntatge lateral exterior

Llautó i flotador d’acer inoxidable 316

Connexió de ¾”


LS-1700

Muntatge vertical interior

Llautó, acer inoxidable 316 o ptfe i flotador de buna-n o ptfe

Flotadors de 25 mm


LS-1750E / LS-1755

Muntatge vertical interior

Acer inoxidable 316

Flotador de 27 mm

Fins a 150 ºC


LS-1750

Muntatge vertical interior

Acer inoxidable 316

Flotadors de 27 i 38 mm

Fins a 250 ºC


LS-1800

Muntatge vertical interior

Llautó o acer inoxidable i flotador de buna-n

Flotador de 30 mm


LS-1900

Muntatge vertical interior

Llautó o acer inoxidable i flotadors de buna-n

Flotador de 47 mm


LS-1900TFE

Muntatge vertical interior

Completament en tefló

Flotador de 55 mm


LS-1950E / LS-1950

Muntatge vertical interior

Completament en acer inoxidable 316

Flotador de 52 mm

Fins a 250 ºC


LS-2050

Muntatge lateral exterior

Acer inoxidable 316 o llautó i flotador d’acer inoxidable o buna-n

Flotadors de 23 i 50 mm

Connexió 1”


LS-38760

Muntatge vertical interior

Alumini i flotador de buna-n

Flotador de 48 mm

Amb amortidors per al flotador, molt resistent a xocs i vibracions


LS-52100E

Muntatge lateral exterior

Acer inoxidable 316 i flotador d’acer inoxidable 304

Flotador de 25 mm

Connexió 1”


LS-74780

Muntatge vertical interior

Completament en pvc

Flotador de 38 mm


LS-77700

Muntatge lateral interior

Acer inoxidable 316 o llautó i flotadors d’acer inoxidable o buna-n

Flotadors de 25 i 38 mm


LS-159000

Muntatge lateral exterior

Pot en alumini i detector de llautó amb flotador d’acer inoxidable o buna-n

Connexions de 1/4" i 1/8"


TH800

Muntatge vertical interior

Detecció de nivell i temperatura

Llautó amb flotador de buna-n

Flotador de 32 mm