SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors hidrostàtics de nivell

Els transmissors de pressió poden ésser emprats per a la mesura de la columna hidrostàtica que genera un fluid i per tant, coneixent la densitat d’aquest, conèixer el seu nivell. Aquest sistema s’acostuma a utilitzar en casos en què el fluid no pateix canvis de densitat, degut a l'elevada influència que la densitat exerceix sobre la pressió resultant.

Normalment aquest sistema és ideal en aplicacions amb aigua (basses, dipòsits de captació, pous, etc.) o aigua de mar (calat, llast, etc.).

En la mesura de nivell de pous d'aigua subterrània són l'alternativa més indicada, degut la seva bona precisió i a la seva mida compacta que facilita la seva instal·lació.

Aquests aparells, com les versions no submergibles, poden emprar diverses tecnologies amb característiques també diverses.


sensor CVD

2600

Calibrat

Sortides en mV, V i mA

Diàmetre 28 mm

Precisió ±0,25%


2800

Calibrat

Sortides en V i mA

Diàmetre 28 mm

Precisió ±0,1%


6700

Calibrat i ajustable

Diàmetre 39 mm

Precisió ±0,15%


sensor thin film

4000

Calibrat

Sortida en mV

Diàmetre 26 mm

Precisió ±0,1% o ±0,08%


4700

Calibrat i ajustable

Sortida en mA

Diàmetre 39 mm

Precisió ±0,1%

Aprovat marina i ATEX


sensor ceràmic

5000

Calibrat i ajustable

Sortida en mA

Diàmetre 38 mm

Precisió ±0,25%

Cos en dúplex i sensor ceràmic ideal per a aigua de mar

Aprovat marina i ATEX


sensor MEM

2400

Calibrat

Sortida en mV, V o mA

Diàmetre 19 mm

Precisió ±0,2%

Submergible fins a 200 m9000

Calibrat i ajustable

Sortida digital CAN Bus

Diàmetre 25 mm

Precisió ±0,2%


9600

Pressió i Temperatura

Calibrat i ajustable

Sortida en mA o digital SDI-12

Diàmetre 20 mm

Precisió ±0,1%