SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors magnètics de nivell

Basats en l’acoblament magnètic entre un imant situat a l’interior del flotador i un divisor de voltatge format per una cadena de relés reed situats a l’interior del tub guia, aquest tipus de transmissors segueixen sent una molt eficaç solució per a moltes aplicacions.

No es veuen afectats pels vapors a l’interior del dipòsit ni per canvis de pressió o temperatura, ni tan sols per les turbulències o la presencia d’escumes en la superfície del fluid.

A més, també poden ésser usats per la mesura de la interfície entre dos líquids no miscibles. Existeix un gran nombre d’opcions, en quant a materials, connexions, i flotadors, per adaptar el seu ús a moltes aplicacions amb molt diverses condicions d’operació.


XT-300

Transmissor compacte per a espais molt reduïts, construït completament en plàstic Polisulfona o Noryl

Flotadors de només 19 o 25 mm

Rang de mesura fins a 355 mm

Resolució 4 mm


XT-700

Transmissor compacte, contruït en llautó o acer inoxidable

Flotadors de 19, 25 i 27 mm de diámetre

Rang de mesura fins a 355 mm

Resolució 4 mm


XT-800R

Transmissor en acer inoxidable

Flotadors de 44, 47, 53 i 62 mm

Rang de mesura fins a 3000 mm

Resolució 5 mm

Sortida 4-20 mA


XTP-800

Transmissors en materials plàstics. PVC, Polipropilè i PVDF per a aplicacions complicades

Flotadors de 73 mm de diàmetre

Rang de mesura fins a 1770 mm

Resolució 6,35 mm

Sortides de 0 a 5 o 12 V o 4-20 mA


XT-860

Transmissor estàndard en llautó o acer inoxidable

Flotadors de 38, 47 i 52 mm de diàmetre

Rang de mesura fins a 610 mm

Resolució 12,7 mm

Sortides de 0 a 5 o 12 V o 4-20 mA


XM-140000

Transmissor construit en acer inoxidable, resistent al xoc i a les vibracions

Flotadors 102 a 200 mm de diàmetre, segons aplicació

Rang de mesura ilimitat, el transmissor es por dividir en diferents segments

Resolució 5 mm

Sortida resistiva per a convertidor 4-20 mA


XT-36490

Transmissor per grans alçades, construits en acer inoxidable

Floradors de 101, 114 i 206 mm de diàmetre

Rang de mesura fins a 5500 mm

Resolució 12,7 mm

Sortides de 0 a 5 o 12 V o 4-20 mA