SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors de cabal, de disc

En aquests detectors el fluid impacta i desplaça un disc, carregat amb un imant, que s'oposa al seu pas. Aquest desplaçament permet l'acoblament magnètic que actua sobre un contacte. Això permet molta sensibilitat als canvis de cabal i una repetibilitat excel·lent. Són equips molt emprats en circuits de refrigeració amb cabals considerables.


FS-200

En línia 180º

Líquids

Connexions 1” a 2”

Bronze

Precalibratge a fàbrica o ajustable

Des de 2 a 190 l/minFS-400

En línia 90º

Líquids

Connexions ¾”

Bronze

Precalibratge a fàbrica o ajustable

Des de 3 a 53 l/minFS-400P

En línia 90º

Líquids

Connexions ½” a 1”

PVC

Precalibratge a fàbrica

Des de 1,9 a 7,6 l/minFS-500

En línia 90º

Líquids

Connexió ¾”

Polipropilè

Precalibratge a fàbrica

Des de 1 a 18,5 l/min