SISTEC

Instrumentació Industrial

coriolis

Basats en el principi de Coriolis, aquests equips son capaços de mesurar el cabal màssic, la densitat del fluid, el cabal volumètric i la temperatura, tot al mateix temps. Son els mesuradors de cabal més acurats que existeixen, per que al mesurar la massa en circulació, no te en compte la possible presencia de gasos en suspensió i no es veu afectat pels canvis organoelèctrics del fluid.RCT1000

Transmissor de mesura directa de cabal màssic, densitat i temperatura

Muntatge integral o remot

Inclou controlador pid o dosificador

Connexions per a modbus rtu o tcp o ethernet ip

Fins a tres sortides 4-20 mA assignables a la mesura o al control

Aprovats atex i iecex


RCS005 a RCS300

Sensors de Coriolis

Des de ¼” fins a 3”

Acer inoxidable 316/316L

Connexions roscades, amb brides ansi, din o tri-clamp

Precisió del ±0,2% de la lectura ±0,05% del fons d’escala (o millor)

Aprovats atex i iecex