SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors radar

El transmissors basats en l’efecte radar emeten un senyal electromagnètic que es desplaça a través de l’aire, el fluid o un conductor (ona guiada) retornant ecos de cada lloc on es produeix un canvi d’impedancia del medi. Considerant que la velocitat de desplaçament del senyal electromagnètic és molt elevada i que les seves característiques no es veuen alterades per la composició fisico-quimica del medi, es pot dir que aquest és el principi de mesura de nivell més accurat que existeix.

El radar permet inclús la mesura d’interfície o la mesura de nivell a traves de les parets de canonades o recipients, sota determinades circumstàncies.sense contacte

"Radar, made easy"

(consulteu)

ona guiada

(consulteu)