SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors capacitius de nivell

Els detectors capacitius basen la seva operació en la comparació o el control de la constant dielèctrica del fluid. Existeixen models que es poden mantenir fora del contacte directe amb el fluid i models que requereixen contacte. En general, es recomanen en aplicacions on les característiques del fluid són molt constants i on no es produeixen canvis bruscos de temperatura.

Existeixen models que permeten discriminar la presencia de dos fluids diferents i en conseqüència es poden emprar en la detecció d'interfície.


CAP-100

Muntatge no invasiu amb aleta mural

Per a contenidors plàstics i tot tipus de líquids

Sensibilitat ajustable


CAP-150

Muntatge no invasiu amb rosca mascle

Per a contenidors plàstics i tot tipus de líquids

Sensibilitat ajustable


CAP-200

Muntatge exterior

Completament en delrin (reconegut FDA)

Connexió ½”

Tot tipus de líquids

Sensibilitat ajustableCAP-300

Muntatge exterior

Acer inoxidable 316 o llautó i sensor de versaplast

Connexió de ¼”, ½” o M12

Fins a 125 ºC

Acabat IP67WIF-1250

Muntatge exterior

Especial per al detecció d’aigua en hidrocarburs

Acer niquelat i cristall

Connexió ¼” o M12

Fins a 125 ºC