SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors magnetostrictius de nivell

Els transmissors magnetostrictius empren un emissor que emet impulsos electromagnètics a través d'un conductor guia que es troba dins el lluc de l'aparell. En el desplaçament de l'impuls a través de la guia, es produeix un impuls de retorn a l'emissor des de tots els punts on existeix un canvi significatiu en la impedància electromagnètica. D'aquesta forma, si s'empra un flotador carregat amb un imant per a senyalitzar la posició de la superfície del nivell, el transmissor és capaç de detectar la seva posició amb una precisió excel·lent.

El sistema permet la detecció de dos nivells diferents, emprant dos flotadors diferents, de tal forma que amb un únic instrument és possible, en aplicacions d'interfície, la mesura de l'alçada de nivell del fluid inferior i del superior al mateix temps.XT-1000

Nivell, Interfase o les dues coses alhora

Sortida 4-20 mA a dos fils

Protocol Hart

Precisió ±0,2mm

Resolució ±0,1 mm