SISTEC

Instrumentació Industrial

indicadors de cabal, per pressió diferencial

Aprofitant el canvi de velocitat i pressió que s’experimenta aigües-amunt i aigües-avall d’una restricció situada en l’interior de la canonada, és possible obtenir la mesura del cabal circulant, mesurant la diferencia o caiguda de pressió que provoca la restricció. La mesura de cabal és equivalent a l'arrel quadrada de la pressió diferencial generada per la restricció.

Els Indicadors de cabal aprofiten la pressió diferencial per moure una agulla sobre una escala graduada directament en unitats de cabal. La seva gran precisió i fiabilitat, junt amb l’avantatge de no necessitar energia elèctrica per al seu funcionament, els converteixen en uns instruments molt útils en qualssevol tipus d’aplicació.

Flo-Gage

Indicació sobre esfera de 90 mm amb lectura directa de cabal instantani

Precisió del ±3%

Acer inoxidable 316, bronze o monel

Des de ¼” a 8”

Líquids, gasos o vapor

Temperatura fins a 177 ºC

Pressió fins a 28 Bar

Densitat sota calibratge

Viscositat fins a 500 cP (calibratge)

Connexió roscada o entre brides

Orientació de l’esfera, segons muntatge