SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors ultrasònics de nivell

Mitjançant l’emissió d’un impuls ultrasònic i la mesura del seu temps de trànsit, aquests instruments resulten molt útils en aplicacions on el sensor no ha d’estar sotmès al contacte directe amb el fluid.

Degut al gran efecte que les característiques del mitjà per on desplaça l'ultrasò tenen sobre la seva velocitat de transmissió, aquests aparells són recomanables en aquelles aplicacions en les que l'espai entre el sensor i la superfície del fluid no acumuli vapors o canvis significatius de consistència. També cal evitar la presència d'escumes sobre la superfície del fluid que actuen com un amortidor del senyal ultrasònic.

Són ideals en moltes aplicacions en els entorns del tractament d’aigües, la mesura de cabal en canal obert mitjançant elements primaris com ara Parshalls, basses d’aigua en sistemes antiincendis, dipòsits d'oli i altres fluids amb tensions de vapor elevades

Com no es troben en contacte directe amb el fluid, aquests transmissors ofereixen una molt interessant alternativa en totes aquelles aplicacions en les quals és necessari un mínim manteniment.GDSL551

Rang de mesura 0,25 a 4 m

Sortida 4-20 mA a dos fils

Protocol HartGDSL552

Rang de mesura 0,4 a 8 m

Sortida 4-20 mA a dos fils

Protocol HartGDSL553

Rang de mesura 0,5 a 15 m

Sortida 4-20 mA a dos fils

Protocol Hart