SISTEC

Instrumentació Industrial

Transmissors de sortida anlògica per pressió relativa, absoluta, buit o pressió diferencial. Diferents tipus de senyals de sortida, milivolts, volts, miliampers, ratiomètrica, ...

Pressòstats dels tipus més recomanables en quasi totes les aplicacions. Diferents formats, materials i tipus de connexió, amb la millor repetitivitat possible.