SISTEC

Instrumentació Industrial

detectors de cabal, de pistó

Aquests aparells consisteixen en un petit tram de tub, en l’interior del qual hi ha un pistó carregat amb un imant. En produir-se el desplaçament del pistó per l’empenta del flux, l’imant actua sobre un contacte.

Generalment s’usen en canonades de poc diàmetre i poden suportar grans pressions. La seva precisió i repetibilitat és prou bona com per què siguin, normalment, emprats en aplicacions crítiques com el control de flux de refrigeracions o lubricacions.


FS-3

En línia 180º

Líquids i gasos

Connexió d’¼”

Noryl

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,2 a 3,8 l/min (12 a 340 l/min aire)FS-4

En línia 90º

Líquids

Connexió 9/16-UNF / ¼”

Ryton

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 6 l/minFS-6

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Delrin

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 6 l/minFS-105

En línia 180º

Líquids

Connexions d’¼” a 1”

Llautó

Actuació ajustable

Des de 0,005 i 150 l/minFS-107E

En línia 180º

Líquids

Connexions de ½” a 1”

Llautó

Actuació ajustable

Des de 0,5 a 90 l/minFS-150

En línia 180º

Líquids

Connexió ½”

Polipropilè

Precalibratge a fàbrica

Des de 2 a 18 l/minFS-380P

En línia 180º

Líquids

Connexions ¼”, 3/8” i altres

Polipropilè

Precalibratge a fàbrica

Des de 1 a 7,6 l/minFS-380

En línia 180º

Líquids

Connexions 3/8”, ½” i altres

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,57 a 7,6 l/minFS-480

En línia 180º

Líquids

Connexions ½”, ¾” i altres

Acer inoxidable 316

Precalibratge a fàbrica

Des de 1,9 a 11,3 l/minFS-925

En línia 90º

Líquids i gasos

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,4 a 5,7 l/minFS-926

En línia 90º

Líquids i gasos

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,05 a 0,3 l/minFS-930

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,38 a 3,78 l/min

Viscositat compensada entre 40 i 2000 SSUFS-927

En línia 90º

Líquids

Connexió ¼”

Acer inoxidable 316 o llautó

Precalibratge a fàbrica

Des de 0,38 a 5,68 l/minFS-10798

En línia 180º

Líquids

Connexió ½”

Acer inoxidable 316 o llautó

Actuació ajustable

Des de 2 a 75 l/min