SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors ultrasònics de cabal

La mesura de cabal per ultrasons es basa en dos principis diferenciats en funció de què el fluid sigui net o contingui gasos o partícules en suspensió. Quan es tracta de líquids nets s’utilitza el principi del Temps de Trànsit per a la mesura de la velocitat de circulació, mentre que quan es tracta de líquids que contenen sòlids o gasos en suspensió s’utilitza el principi Doppler. 

Els aparells de Temps de Trànsit, emeten un feix d'impulsos ultrasònics a l’interior de la canonada, aigües-amunt i aigües-avall del punt d’emplaçament, i calculen el diferencial de temps emprat en ambdós recorreguts. Aquest diferencial de temps és directament proporcional a la velocitat de pas del líquid.

Els aparells Doppler emeten pulsacions ultrasòniques a l’interior de la canonada i en rebre l’eco retornat per les partícules sòlides, calculen la velocitat de pas en funció del desfasament Doppler en la freqüència emprada.

Aquests instruments disposen d’una bona precisió, però sobretot suposen un estalvi molt considerable d’instal·lació al no requerir-se modificar la canonada per a la instal·lació dels sensors. A més, la seva facilitat d’instal·lació permet de tenir aparells per ús portàtil, equipats amb bateries per màxima autonomia.


DXN

Portàtil

Ultrasons per Temps de Trànsit o Doppler

Permet comptabilitzar consum d’Energia

Inclou data logger

Canonades des de 12 mm a 1500 mm

Líquids nets o amb sòlid/gasos en suspensió

 


TFX-5000

Dedicat

Temps de Trànsit

Cabal i Energia

Canonades des de 12 a 250 mm

Sortida de 4-20 mA i impulsosTFX-500w

Dedicat

Temps de Trànsit

Canonades des de 12 a 250 mm

Sortida de 4-20 mA i impulsosDFX

Dedicat

Doppler

Canonades des de 6 a 1500 mm

Sortida de 4-20 mA i impulsosiSonic 4000

Transmissor i sensor remot

Tota mena d’elements primaris de mesura

Sortida de 4-20 mA

Protocol Modbus

Data logger i port USB

 


iSonic 8000

Transmissor i sensors remots

Tota mena d’elements primaris normalitzats i no normalitzats

Sortida de 4-20 mA

Data Logger i port USB

 

elements primaris de mesura

Fabricats en poliester reforçat

Tipus Parshall amb goles de 3” a 36” (75 a 915 mm)

Tipus Manhole amb diàmetres de 4” a 12” (100 a 300 mm)