SISTEC

Instrumentació Industrial

pressòstats miniatura

Normalment aquest model empren el sistema de membrana com a principi d’operació i la seva principal característica és que son de mida reduïda degut a què els contactes no s’obtenen d’un microinterruptor clàssic sinó d’un interruptor fet amb dues lamines conductores. El seu camp d’aplicació s’estén als electrodomèstics, els equips informàtics, l’aire condicionat, l’electromedicina i en general a totes aquelles aplicacions en què l’espai disponible és molt reduït i els rangs de pressió de treball no són gaire elevats.
sèrie 500

Pressió relativa, diferencial o buit

Rangs d’ajust de 0,12 mBar a 1300 mBar

Cos en poliester reforçat amb connexions per a tub

Membranes de poliuretà, fluorosilicona, epdm, tefló i altres

Contacte de membrana SPST, per a molt baixa corrent


sèrie 600

Pressió relativa o buit

Rangs d’ajust en pressió relativa de 3,8 mBar a 3100 mBar

Rangs d’ajust en buit, de -10 mBar a 965 mBar

Cos en poliester reforçat amb connexions per a tub

Membranes de poliuretà, fluorosilicona, epdm, tefló i altres

Contacte microinterruptor SPST o SPDT