SISTEC

Instrumentació Industrial

Tota mena de detectors magnètics per flotador per a tota mena d'aplicacions.

Detector capacitius per fluids conductius i no conductius. Amb o sense contacte amb el fluid.

Sense parts mòbils, especialment indicats en aplicacions a alta temperatura o alta pressió.

Detectors per ultrasons capaços de discrimirar escumes o altres condicions adverses.

Òptics per aplicacions molt compactes i de gran precisió.

Generalment per a aplicacions amb sòlids, de tota mena.

Detectors simples, per al control d'emplenat o de buidat, de liquids conductius.