SISTEC

Instrumentació Industrial

sistemes de control i multicontroladors

Equips per a la regulació eficaç d’un nombre elevat de llaços de control que permeten descarregar de feina altres sistemes de control, d’una tasca que generalment empra molts recursos de càlcul, memòria i temps. Alguns d’aquests sistemes permeten, a més, la interacció amb el procés també amb entrades i sortides digitals per a l’execució de maniobres senzilles associades al control.KSVario

El KSVario és un sistema de multicontrolador format bàsicament per tres tipus de mòduls: adaptadors de comunicació; multicontroladors; mòduls d’entrada i sortida.

Els adaptadors de comunicació permeten l’enllaç, per a l’intercanvi de dades, dels KSVario amb qualsevol altre sistema remot mitjançant el protocol de comunicació més adient. Els protocols disponibles són: Modbus; Modbus TCP/IP; Profibus; ProfiNet; DeviceNet; Ethernet IP; i CANopen.

Per mitjà de l’adaptador de comunicació, el sistema permet entregar dades a l’equip supervisor sobre cada aspecte del control implementat o rebre les dades/ordres que determinen el procés de control, com ara punts de consigna, valors d’alarma, canvis a actuació manual, inhibicions, etc..

Els mòduls multicontroladors, bàsicament dissenyats per a la connexió de sensors de temperatura tipus termoparell o termoresistència, poden ser de 4 o de fins a 30 llaços de control. En tots els casos, els llaços de control són PID universals i complets, de forma que també és possible el control amb altres tipus de senyals analògics mitjançant l’adició de les adients entrades i sortides al sistema.

El conjunt de mòduls disponibles inclou tot tipus d’entrades analògiques o de sortides tant analògiques com digitals o de relé.

El sistema es configura amb gran facilitat mitjançant el programa BlueControl accedint al port de configuració del multicontrolador, que constitueix el cor del sistema.

També es disposa de pantalles (de 3,5”; 5,7”; i 12”) pre-configurades, com el

KSVarioBT, per a la visualització o l’ajust de cadascun dels llaços de control disponibles.


  

RL400

Aquest és un sistema d’adquisició de dades que permet la seva inclusió en un sistema de control remot mitjançant el protocol de comunicació que millor s’adapti a la aplicació i a l’entorn. El sistema està format per un mòdul adaptador de comunicacions i una sèrie de fins a 16 mòduls d’entrades i sortides. A més es poden incloure en el sistema els CI45-1, el TB45-1 o TB45-2 i el KS45-1.

Els protocols remots poden ser modbus rtu o tcp, profibus, canopen o ethernet ip.

Els mòduls d’entrada poden ser de senyals analògics (termoparell, rtd, mV, V o mA) o digitals. Els mòduls de sortida poden ser també de senyals analògics (V o mA) o digitals (de voltatge o de relé).


 MLC-9000

El MLC9000 constitueix un sistema molt senzill de configurar i de posada en servei i els llaços de control executen una regulació molt acurada i ràpida. És un sistema de control de gran rendiment, seguint el mateix esquema de mòdul adaptador de comunicacions i capçalera del sistema i un nombre de mòduls amb funcions de llaços de control.

Els mòduls adaptadors poden comunicar amb equips remots via modbus rtu o tpc, devicenet, profibus, ethernet ip o canopen.

Els mòduls poden incorporar un, dos, tres o quatre llaços de control pid complets, amb entrades universals i sortides que poden ser de voltatge per a relés d’estat sòlid o contactes de relé.

          

relés d'estat sòlid

Una ampla gama de relés d'estat sòlid i tiristors de West i de PMA, per a tota mena de càrregues, tant monofàsiques como trifàsiques, i que poden incorporar rutines estandarditzades per al control de la potència i sistemes de regulació amb algoritmes i funcions patentades per aconseguir una operació que no generi pertorbacions a la xarxa elèctrica i aconsegueixi el màxim estalvi energètic.