SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors volumètrics de cabal

Aquests instruments disposen d’uns rodaments, generalment ovalats, que empesos pel propi fluid i en girar sobre ells mateixos, desplacen en cada gir un volum de fluid conegut. D’aquesta forma, independentment de la densitat o la viscositat del fluid, comptant el nombre de girs efectuats pels rodaments és fàcil conèixer el cabal que ha circulat per la canonada.

Se solen emprar en aplicacions de comptatge (dispensadors, acumuladors, ...) i especialment quan el fluid pot tenir grans variacions de viscositat i/o densitat. En aquestes aplicacions presenten una precisió i una repetibilitat excel·lents. No se solen recomanar per a fluids amb molt poca viscositat.


TM

Líquids

Precisió del ±0,5% al ±3% segons model

Rangs de mesura de 1,1 a 76 l/min

Des de ¼” a ¾”

Sortida d’impulsos o indicador/transmissor integral o remot

Alumini o acer inoxidable 316


TS

Líquids

Precisió del ±0,5%

Rangs de mesura de 150 a 760 l/min

Des de 1” a 3”

Sortida d’impulsos o indicador/transmissor integral o remot

Alumini o acer inoxidable 316catàleg generalcanal de youtube
ULF

Líquids

Precisió del ±1%

Rangs de mesura de 1,5 a 250 l/h

Connexió de ¼”

Sortida d’impulsos

Pom o halarF3.80

Líquids

Precisió del ±1%

Rangs de mesura de 10 a 150 l/h

Connexió de ¼”

Sortida d’impulsos

Halar, polipropilè o acer inoxidable 316