SISTEC

Instrumentació Industrial

Transmissors de placa d'orifici integrada, per a aire, gasos, liquids o vapor. Amb sortida en miliampers.

Equips de mesura de cabal per Temps de Trànsit o Doppler, segons el tipus de fluids. Models portàtils o dedicats.

Transmissors de dispersió tèrmica especialment dissenyats per la mesura de gasos en entorns industrials.

Mesuradors màsics de cabal basats en el principi de Coriolis.

Cabalímetres de tipus turbina, en diferents materials de construcció per a tota mena d'aplicacions.

Mesuradors de rodes ovalades per fluids d'alta viscositat o en aplicacions a alta pressió.